Les 1 Lateralisatie, wat is dat eigenlijk?

Als we geboren worden zijn alle neuronen (wel 80 tot 100 miljard!) al aanwezig in onze hersenen. In een razend tempo worden er verbindingen gemaakt tussen die neuronen. Die verbindingen zijn nodig voor het maken van gerichte bewegingen, het inschatten van gevaar en nog zoveel meer. Hoe vaker je iets op dezelfde manier doet, hoe sterker de verbinding wordt die ervoor zorgt dat je die handeling kunt uitvoeren. 

Soms leren we iets op een andere manier aan. Als we dat dan vaak genoeg doen, dan wordt die verbinding weer sterker en wordt de verbinding die we niet meer gebruiken steeds zwakker. De hersenen 'snoeien' regelmatig de verbindingen die niet meer worden gebruikt. Hiernaast zie je een plaatje van zo'n neuron. Je ziet dat deze neuron allerlei 'tentakels' heeft. Dit zijn de verbindingen die leiden naar andere neuronen. Eén neuron heeft dus verbinding met meerdere andere neuronen. En zo ontstaat een heel ingewikkeld netwerk van verbindingen. 

Bewegen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van onze hersenen. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, heeft veel onderzoek gedaan naar de invloed van beweging op de hersenen. Hij zegt hierover: ‘In feite zet je de motor van je hersenen aan door te bewegen. Je brein gaat beter werken. Je denkt sneller, komt misschien eerder op nieuwe ideeën.’ In zijn boek (‘Laat je hersenen niet zitten’) legt Scherder precies uit hoe dat werkt. Als je loopt, gaat het hart werken. Dat fungeert ook als pomp voor het bloed in de bovenkamer. 

Een goede doorbloeding versterkt de communicatie tussen de verschillende hersengebieden en de stofwisseling in het brein; signaaltjes gaan sneller over van het ene naar het andere breindeel. Hoe actiever die stofwisseling, hoe actiever de hersenen. Je raakt aroused. In zo’n staat van opwinding – in de goede zin van het woord – ben je alert, geconcentreerd en gefocust omdat je hersenschors een 'schop onder de kont' heeft gekregen. En laten in het voorste gedeelte van die schors (de zogenaamde prefrontale cortex) nou net belangrijke executieve functies huizen als de kunst van het plannen, snel schakelen, problemen oplossen en emoties in bedwang houden. ‘Zo creëer je een betere basis om te leren en je aandacht erbij te houden.’ 

Een recente studie levert het bewijs: kinderen die veel bewegen presteren beter op school. Natuurlijk worden ze er niet direct intelligenter van, want groei van kennis en het kunnen leggen van verbanden hangen ook af van andere factoren (milieu, erfelijke bagage enz.). Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat vooral kinderen die op een lager niveau presteren (low performers) ervan profiteren.  

Het brein bestaat uit twee hersenhelften. Links en rechts. Deze twee hersenhelften moeten goed kunnen samenwerken om alles wat we doen en meemaken in het leven te kunnen begrijpen. Wat we horen (en voornamelijk opvangen met de linkerhersenhelft) moet worden verwerkt in de andere hersenhelft. In de rechterhersenhelft vormen we namelijk een beeld van hetgeen we net gehoord hebben. Doen we dat niet, dan zouden het losse woorden zijn, zonder enige betekenis. Die woorden kunnen we dan niet begrijpen. Kortgezegd: als je het woord BAL hoort (linkerhersenhelft) is het nodig om een beeld te zien (rechterhersenhelft) om zo ook te kunnen begrijpen wat met het woord bedoeld wordt. 

Fases in de motorische ontwikkeling stimuleren de hersenontwikkeling en met name de samenwerking tussen de beide hersenhelften. 

In deze training leer je welke 4 fases er zijn in de motorische ontwikkeling. We laten je aan de hand van heel veel video's van kinderen die hebben meegewerkt aan deze training zien hoe je de bewegingen van kinderen kunt interpreteren, zodat je straks, als je deze training hebt gevolgd, precies weet wat je nog kunt oefenen. We laten je zien hoe je kunt testen welke vaardigheden nog kunnen worden aangeleerd en natuurlijk krijg je van ons een heleboel oefeningen om de ontwikkeling van de motorische vaardigheden te stimuleren. Ook de oefeningen laten we weer aan de hand van video's zien, zodat je precies weet wat jou te doen staat in jouw klas, op de groep of met jouw cliënt of kind. 

De afbeelding hierboven laat zien dat we het lichaam verdelen in kwadranten, waarbij we spreken van horizontale- en van verticale spiegeling of symmetrie. Alle testen en oefeningen zijn hierop gebaseerd. 

Deze training is geschikt voor leerkrachten en andere professionals die met kinderen werken, maar ook voor ouders, die graag met hun kind willen gaan werken aan de lateralisatie. 

Wat anderen zeggen over deze training:

"Het is een hele duidelijke training, mede door al die filmpjes" (schoolcounsellor)
"Ik heb het gelijk ingezet in de praktijk, wat fijn dat het zo praktisch is! Ik ben echt enorm enthousiast" (ambulant begeleider jeugd)
"Ik val zelf ook door de mand met de testen... oeps. Maar wel fijn dat ik nu ook wat meer begrijp van mijn eigen zoon met dyslexie en hem ook echt kan helpen" (moeder van een zoon met dyslexie)
"Heel duidelijke training en mooie opbouw" (kindercoach)
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>